Naumasen sukuhaarat

Ohessa sukupuut Naumasten suvusta. Naumasten sukuhaara-tiedostossa on koko sukupuu. Alla on lisäksi myös tiedostot, joissa mukana vain tietyt haarat.

Naumasten sukuhaarat

Sukututkimukset

Kun sukuseura perustamiskokous pidettiin vuonna 2002, vanhin tunnettu esi-isä sillä hetkellä oli Jegor Naumanen. Seuran jäsen Erkki Taipale teki sukutukimusta ja kokosi Jegor Naumasen sukuhaaran tiedot yhteen. Tutkimus alkoi vuoden 1850 vaiheilta. Tutkimus käsitti 630:n henkilön tiedot ja 192 sukutaulua.

Seuran hallitus pyysi syksyllä 2005 ammattisukututkija Tuula Kiiskea selvittämään Naumasen suvun vaiheita vuodesta 1850 taaksepäin. Tuula luovuttu hallitukselle laatimansa raportin keväällä 2006. Tuula päätyi tutkimuksessaan kantaisä Pedriin, joka oli kuollut 1734. Hänen syntymäaikaansa ei löytynyt. Mutta kaiken todennäköisyyden mukaan Pedri on syntynyt 1600-luvun loppupuolella. Tuula Kiisken tutkimus antoi aivan uuden näkökulman suvumme vaiheista. Suvustamme tunnetaan Tuulan tutkimusten perusteella 11 sukupolvea ja eräästä sukuhaarasta jo 12.

Lisäselvyyttä saatiin komisario Aulis Timosen tekemästä sukututkimuksesta ja Tohtori Veijo Saloheimon lehtikirjoituksesta Sukuviesti 1/2016. Sirkka Kosunen on koonnut Alavin, Herneahon ja Suvisrannan kyläkirjan, josta lisäksi saatiin tietoa suvustamme. Näitä tietoja yhdiselemällä selvisi,  että POhjois-Karjalan Naumaset ovat samaa sukua. Naumasten yhteinen kantatila on Taipale n:o 6, josta sukumme jäsenet ovat hajaantuneet ympäri Suomea ja maapalloa.

On siis selvitetty Haapaniemen sukuhaaran lisäksi Leppilammin, Lähtevän ja Ylämyllyn sukuhaaroja. Näillä sukuhaaroilla on yhteinen kantaisä, joka on edellä mainittu Pedri. Sukumme haarautuvat Petrinpoika Rigosta. Hänellä on kaksi poikaa Rigo ja Ivan. Rigon jälkeläisiä ovat Haapaniemen ja Ylämyllyn sukuhaarat. Ivanin jälkeläisiä taasen ovat Leppilammen ja lähtevän sukuhaarat.

Lähde: Tauno Naumanen, Naumasen sukuseura jäsenlehti 1/2017