Naumasen sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Naumasen sukuseura on yhdistys, jonka kotipaikka on Joensuu. Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Iloisen sukuseuramme toiminnan ytimessä ovat sukukokoukset, joita on viime aikoina pidetty joka toinen vuosi. Sukukokousten yhteydessä tehdään retkiä, pidetään kokouksia ja tietenkin vietetään aikaa yhdessä kuulumisia vaihtaen. Vuosittain ilmestyy  myös jäsenlehti, jossa julkaistaan sukuseuran jäsenten kirjoituksia niin suvun historiasta kuin nykyhetken kuulumisia. Sukuseuralla on myös nämä kotisivut, joiden tavoitteena on jakaa tietoutta ja kuulumisia niin jäsenille kuin jäseniksi haluaville. Sukuseura pyrkii keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä jakamaan sitä suvun jäsenille.

Säännöt

Näin sukuseuramme sai alkunsa

Annikki Vihervallin runo Huhmarin perustavassa sukukokouksessa 2002:

”Naumasen joukko tässä juuriaan on etsimässä. Ensi kertaa yhteen tultiin, keräännyttiin sukujuhliin. Toisiaan vain harva tuntee, tietämättään ohi kulkee. Nyt on aika meidän kuulla jonkun ”tietäväisen” suulla, miten taaton taatot ennen, vuosikymmenien mennen, raatoi Outokummun mailla, maallista vaurautta vailla. Miten lähti lapset heiltä, leivän perään eri teitä, etelään ja pohjoiseen, kukin tietään kulkemaan. Jotkut jäivät juurillensa, kotiseudun tanhuville. Antakaamme jutun luistaa, aina joku jotain muistaa, mikä vanhaan sukuun liittyy. Ottakaamme myöskin lukuun elämämme nykyvaiheet siitä saamme jutun aiheet.”

Naumasen sukuseura sai alkunsa vuonna 2001, jolloin noin 20 henkeä kokoontui heinäkuussa Nurmeksen Bomballe keskustelemaan Naumasen suvusta ja sukuseuran perustamisesta. Alkusysäyksen tapaaminen sai siitä, kun Annikki Vihervallin tyttärentytär alkoi kysella mummilta hänen sukupuustaan. Annikk otti yhteyttä Veikko Naumaseen ja heidä aloitteestaan ensimmäinen kokoontuminen toteutui. Vuonna 2002 päätettiin perustaa sukuseura, jonka nimeksi tuli Jegor Naumasen sukuseura. Vuonna 2006 sukuseuran nimi muutettiin Naumasen sukuseuraksi. Nimen muutoksen taustalla oli sukututkimus, jonka myötä nimi haluttiin muuttaa, jotta kaikilla Naumasten sukuun kuuluvilla olisi mahdollisuus liittyäsukuseuraan.